הדממה שבתוכי גדולה,

מאיימת היא לפרוץ.

איש אותה לא ישמע,

מי יוציא אותי מתוך הבוץ?

השתיקה שבי התארכה, הרבה יותר מדי!

והלב שואל אותי: "תגידי עד מתי?"

 

 

לא תוכלו לנגוע, לא תדעו מרגוע,

לא תוכלו לשמוע את השקט שבי...

  

במסע האינסופי,

כל אחד צועד לבד.

אם אתה בר-מזל,

אולי תושט אליך איזו יד.

לפעמים תרצה לשתוק,

ולהסתיר את האמת הגמורה,

אבל השקט שבפנים-

הוא הדבר הכי נורא!

 

לא תוכלו לנגוע, לא תדעו מרגוע,

לא תוכלו לשמוע את השקט שבי...