הבדידות קשה עלי כבתוך בורו של סדאם
כריתוקו לביתו של עבד-אל-חלים חדאם
כעטלף סומא במערתו של אסאמה בן-לאדן
כמלח שיכור הכלוא בבידוד בנמל של עדן

ביתי הוא כלוב של זהב, סוג של כלוב
כמו אוהלו של קדאפי במדבריות לוב
כחרירי החפץ לנוס מממשלת אמיל לחוד
שהרי שניהם ביחד וכל אחד למעשה לחוד

7.5.2004