אני מנסה לפסוע פסיעות של עונג על נתיב כואב לפעמים כך סתם להתקיים פירושו להפריע לרצף שלוו ונינוח לו הייתי יכול לא הייתי רוצה לגעת בדבר הייתי רוצה שדברים יצמחו מעצמם ללא מגע יד אדם אבל אני קיים ואיני יכול למנוע את עצמי מלגעת הלא אני מוכרח להניח היכן שהוא את זרועותי אני הרי לא יכול כרגע לפרוח באוויר רבונו של עולם עשה שיהיה עדין עדין ושלא יפצע דבר