אלף לילה ולילה אלף לילה חלפו עלינו ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? דממת ירח מעוכל שכמעט בכל לילה שותק באותו רקיע קריצת כוכבים רחוקים שמצמצו כך גם אתמול וצבע שמיים שחור שבכל הלילות ואף על פי כן מעולם לא היה לי כלילה הזה שהוא טהור עד לשד עצמותיו והוא נוכח ומנכיח אותי באופן אחר עד עולם