השיר להלן הוא בעצם ואריאציה מעט מסורבלת על פרדוכס זינון - אכילס והצב. מי שיבקש הסבר, בלי נדר יקבל.

בימים משכבר, בימים רחוקים
בטרם היות כל כללים וחוקים

 

רק מדבר וימים היו אז בעולם

ושטח ענק שהספיק לכולם

 

למרעה, למגורים, למשחק, לעיבוד

לעבוד ולשמוח, יחדיו או לחוד

 

אך לאט התמלא העולם באדם

ומלאו עוד שטחים שנותרו לבדם

 

וכך התפרש האדם וכבש

וכל שטח ביצות התפנה ויובש

 

והשטח הלך ואזל וקטן

וחותנים לא הבטיחו דירות לחתן

 

או-אז הצטרפה למילון עוד מילה:

´הצפיפות´, כך קראו לאותה תקלה

 

אכן בעיה, הם חפשו פתרונות

ובנו לגבהים והוסיפו שכונות

 

אך גם זה לא עזר, ולמרות מלחמות

הם הוסיפו לגדול ונוספו מהומות

 

אז נוסד בבהילות צוות-מחץ סודי

שנועד להגיש פתרון בלעדי

 

לצפיפות, כמובן. חבורת מדענים

ממציאים חכמים ומומחים סגפנים

 

שישבו כמיטב המסורת דורות

ואם לא, אז מספר של שנים לא קצרות

 

הם חיפשו פתרון ומצאו, כמובן

(בשביל זה משלמים עבורם במזומן)

 

קם אחד הזקנים ממקומו ואמר

כשכולו מרוגש ובידו מאמר

 

בן שבעים עמודים, לא פחות- לא יותר

הוא עבד די קשה וזה די והותר

 

כה אמר, וכולם אז הסכיתו היטב

רכונים על דפים הם עמדו לשכתב

 

אם דירה בת שישה חדרים מספיקה

לשבעה נפשות בלא כל מועקה

 

אז ניקח את השטח, נחלק ונחשב

ושלשה חדרים ייוותרו לישב

 

אם אותם נחלק ונפחית את חצים

אזי חדר וחצי יהיה מותרם

 

כך נפחית חצאים ונחצה גם אותם

עדי סנטימטר תהיה מדתם

 

ונחלק גם חציו עד אטום נקבל

וגם את שטחו ננסה לקפל

 

קיצורו של עניין- חצאים אין תכלה

אין מספר ואין סוף ואין גבול לתכולה...

 

אם אינסוף חלקים נמצאים בדירה

כך הדוקטור מבריק ולשונו מהירה

 

הרי לאינסוף יש תכונה נהדרת

אינסוף פלוס אחד הוא אינסוף, לא אחרת

 

בזאת נקבל פתרון לבעיה

(לא כולל נתונים טבעיים של בליה)

 

לתוך אותו שטח אינסוף בדירה

נוסיף עוד קירות ושולחן ומנורה

 

עוד שולחן, כסאות, ועוד שני מטבחים

וסלון ופסנתר, כסאות עור נוחים

 

וכך בדירה של שישה חדרים

נוכל לשכן עוד שבעה דיירים

 

באינסוף של מקום נוכל להכניס

אינסופי אנשים- וזה קל להכעיס

 

כך אמר, אך איש בדבריו לא הפך

כי קולו- את אינסוף המרחק לא צלח.