אני-לא-אוהב-תפוחי-אדמה אני לא אוהב, תפוחי; אדמה... אני לא! אוהב-תפוחי! אדמה? אני. לא אוהב תפוחי&אדמה אני!!! לא!!! אוהב תפוחי אדמה~ אני לא אוהב תפוחי אדמה. (אני) לא אוהב [תפוחי] אדמה אני, לא אוהבץ תפוחיף אדמהב אני...לא...אוהבתפוחיאדמה אז מה? אז מה?