זה לא יוצא, הבכי
כבר כמה שבועות שאני מנסה.
חושבת על עוד סיבות להרטיב
יותר ממה שכבר ממילא נמצא.
כדור של גולף על הגרוגרת
(האם ידעת שבאמצעו נפט גולמי לאיזון משקלו?)
חונק את נתיבי הדרך לבכי המבושש לבוא.

ואז

פניי

מתעוותים (קלות)

ומורגש

שינוי

נרטב

עפעף

אך לא

זה לא

הבכי

המיוחל.

זה סתם גירוד קטן באף...