שמש קר עולה על

הר כנען

נוגה על קירות

ומצעי מיטה.

 

גופי מתרחק עם

רגלי הרצות

כה מהר, כה מהר

את אומרת מחלומך

אתה נעלם.