כעלות - השחר, מטח - אוורורה יבקַע! מהקוטב הצפוני ועד חרוטי - אנטרקטיקה, יינשא כשלהבת. על עמים מדוכאים ויותשי - מלחמה, תקוות - השחרור, רוחה תפרח; נקים עולם חדש, של השמש היוקדת!