לאור הסכנות הסביבתיות, הטמונות בפעילותו של הכור בדימונה הכור הגרעיני בדימונה, מהווה מפגע סביבתי כבד. מטחי קרינה, ארובתו פולטת; על הארץ, מלתעתה לופת. יום יום, שעה שעה, תושבי דימונה וסביבתה, לוגמים ארס, אשר נפוץ, במסווה ביטחון המדינה. קירות הכור, נעשים סֶדֶק; הפורענות, הנה קרובה. אל ניתן לשמש לשקוע! צ'רנוביל החדשה, כאן לא תהיה. על סכנת הגרעין, נרים חרב; לזוועה יצירת ידי אדם, עם עורפנו נפנה!