לילה פה כבר מזמן

ופצצות על הראש

כל הזמן

וזה הכי בית שיש

כנראה

וגם הוא כבר חורק

מאהבת הים המחלידה

 

ומכל אהבה חדשה אני חורק

בסוף