בס"ד

 

פנינים שחורות

 

יש סוחר אחד

בארצות הים

שצועד יחף

על החול החם.

 

לא מזון מוכר

וגם לא זהב

רק פנינים שחורות

הוא נושא עליו.

 

כך בין עיר לכפר

הוא הולך, נודד

הוא לבד צועד

הוא תמיד בודד.

 

מחפש אשר

סחורתו יתאב

שפנינים שחורות

לבבו אהב.

 

כל אחד אומר

אלו לא פנינים

בשחור צבעת

כמה אבנים.

 

אנו לא צריכים

אבנים קטנות

אנו מחפשים

רק פנינים צחורות

 

במפח נפשו

הוא ממשיך לצעוד

איש לא מבקשו

לא זקוקים לו עוד

 

אבל יום אחד

עוד קרנו תזרח

ואת כל פניניו

מישהו יקח.