ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי- מלמד שהתנה הקבה עם מעשה בראשית ואמר: אם ישראל מקבלים את תורתי מוטב. ואם לאו אני אחזיר אתכם לתהו ובהו (עבודה זרה דף ב עב)

ויהי בוקר יום השישי

וירא מצרים את ישראל מת על שפת הים

רק אמש קיבלנו בשמחה תורה

ופתאום לא ידענו מה נעשה

ונשמע בחדשות

שבסיני הוחזרנו

לתהו ובהו.

באמצע הקפָה

הר כגיגית

זו כנראה השיטה

כי יש דברים

שאנחנו יודעים לקבל

רק באונס.