נקברתי על אם הדרך

המובילה צפונה.

בניי הגולים חולפים על פניי,

עוברים בכתום

ברמזורים של קסטינה.

ומבטיהם שואלים

בדרך

במלון

בעיר של אוהלים.

לאן הם הולכים?

אל תגידו לי

למנוע קולי מבכי

לקבור מה שראיתי שם

כי זה פשוט

לא נשכח.