צדיק סופית

הסדרניק יליד 83'

יישוב הדעת

עושים רוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה