צדיק סופית

הסדרניק יליד 83'

ויהי ערב

ושבו מארץ אויב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה