רק כאשר

אני עוצמת

עיניים,

מרגישה אני

שרואה הכל.

רק כאשר

אני אוטמת

אוזניים,

יודעת אני

ששמעתי הכל.

ורק כאשר

חותמת פי,

מילים מילים מילים

זורמות החוצה

זורמות גם פנימה

מציפות ישותי.

 

לו רק תמיד אתהלך

בעיניים

עצומות.