אוגוסט 2000

 

ניגון הנשמה,

כמשב הרוח לפני הסערה

בתחילה קמעא קמעא

כמשב קל,

ולאחריו יגבר יתעצם ויעל:

כנד מים בזעוף הים

כגעוש אהבה בלב האדם

 

ומן הנשמה

יעופף לו זה הניגון

כציפור דואה במרחבי שדות

כנהר השוצף בין גדות.

 

כי הנשמה כה בוטחת ונכספת במטרתה

תכמה ותערוג

אל צור מחצבתה.