מבין מבט אישי

מסך לבן על ראשי

חושך על פני רחבה

ניצוצות אנושיים באהבה.

 

מביט, רואה פנים

סבריהן ימים או שנים,

כל דמות היא תחנה

שלט הכוונה,

משמעות שונה.

 

מסך עתיד כשמיכה עבה

לצדי  דמות אהובה

נעבור תחנה אחר תחנה

מכאן להבא

שנה אחר שנה.