השחק העצים בצבעיו ענן בודד נתלה כזלזל בענפיו עד מהרה עב העיב על תכול רקיע ובשור בישר: הנה הגשם יגיע 2000