בינות גבעות החוף

הפריחה הולכת ומצהיבה

האיבה פורחת

ללא עונות

קסאם בודד

עושה דרכו הישירה

אל עבר היעד.