'עברית מדוברת' ---------------- בנמל-תעופה הומה ושוקק חיים (ומופלא: הוא אפילו איננו 'שלנו') שומע אנוכי 'עברית מדוברת' בפי מליוני נוכרים... ...כנראה שאינם כה שונים (בהרבה) מעימנו...