בס"ד מלחים המילים פעם אחת בממלכה מוזרה פעם בהתרגשות קולה של בשורה "מגיע כעת יצור מיוחד, שנסע אלפי מילים מרחוק, מציאות הוא מגיה לגמרי לבד, ומבלגן מילים ללא סדר או חוק אצלו קור הוא חם והחושך כמו אור הוא טיפוס מדופלם כמו אבשלום קור". טרם כילו לסיים את הבשורה בשורה נעמדו כמקבלים שררה וביניהם בתווך עבר המוכשר הזקנים העידו שלא היה כך בעבר. נוסע הוא באוטובוס צעקני למדי לובש תרבוש וגלימה ממדי מהרכב יצא ומַ­לחֵמַה הוא פתח. המִלחָמַה פרצה שתי דקות אחר כך. החלו לפרוץ צעקות במהרה חלק ראה בו ברכה וחלקם מארה היו את ה"בעד" - חבורות של משונים צעירים עם חבורות ופצעים על הפנים מנהיגם ז'וז'ו מוסיה, תושב ארצות ערב נושם אומנות בוקר-ערב, כפור-שרב. ז'וז'ו קם ובבירור הגיב לא צריך כל בירור, האומן מגניב איתו יוכלו לשחות בתוך השפה כמו בשפת הים, או בבריכה המלחים החכם הוא כמו יהלום שאת קבוצתם בחן יהלום ו"הנגד" - טיפוסים בחליפות יקרות במהלך טיפוסים לתפקידים ומשרות בראשם אנדרי גרישקוב, מדען אטום מפורסם אדם קצת אטום, אבל ברנש די חכם לניצוחו כל הנגד החלו לזעוק "מנגד לא נעמוד, לעולם לא נשתוק! הוא טיפוס רע, צורר ואויב שאת מילותינו צורר ומביא רק כאב קול מילה פשוטה הוא יחבר ויעקור וכל רמז של אור הוא יבליט כרמזור!". המלחים לא התייחס לאף אחד מהצדדים מעולם לא התייחס לקבוצות ושבטים הוא הרי יצור שממריבות נפרד כמו השמש, הים והרי אררט ולכן צפה בעניין רב באנדרי קשישא שעם מוסיה רב לפתע נעמד וכולם נדמו נדמו לפסלים שעל יוצרם קמו "אם אנדרי למוסיה צעק ולא נאלם 'אנדרלמוסיה' נוצרה!" כך קבע ונעלם. וכאן גם טמון מוסר ההשכל כשמישהו אותך מוסר לוויכוח מתגלגל אל תתפתה לריב מריבות של אחר ולהיגרר אחר כל מנהיר ונוהר כי אולי רוצים עליך ליצור רווחים קלים כמו היצור ההוא, מלחים המילים.