אם אני אני כי אתה אתה ואתה אתה כי אני אני, אז שנינו מגמגמים.