דוד שכזה

מישתדל לעשות קצת מכל דבר , לא תמיד מצליח.

פרטים קטנים

מקצב החיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה