דוד שכזה

מישתדל לעשות קצת מכל דבר , לא תמיד מצליח.

מקצב החיים

פרטים קטנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה