משאלות -------- הייתי רוצה לכתוב את תווי פניך בספר ואז הם היו מובנים לי יותר ופשוטים יותר ממה שהם בציור למשל, או אפילו במציאות. הייתי רוצה להבין את עצמי כמו שאני רואה במראה: אותי, פשוט ונעלם כמו שבר כמו אבר במשוואה לעולם לא מצליח לפתור (אולי הדבר הקשה ביותר לפתרון הוא חידת הגיון עם הרבה מעורבות רגשית). הלוואי והייתי אוהב כמו שאני מתגעגע חושב כמו שאני זוכר מבין כמו שאני חולם ואולי אז הייתי מישהו אחר. פשוט יותר.