חמשירים (בעיקר בנושא אבות – בנים)/ נ.נ


1. כבד את אביך ואמך
 למען יאריכון ימיך
 אך כדאי לבקש הלוואה
 מקדמה על חשבון צוואה
 שתוכל להעניק לבניך.

2. מעשה בגביר ושמו פרץ
 שלימד את משפחתו דרך ארץ
 הוא רחץ בנקיון את ידיו
 והטיף מוסר לילדיו
 וכשטבל, אחזה ידו שרץ.

3. מעשה בנערה חסודה
 שרבים ביקשו את ידה
 היא דחתה, אחר כבוד
 הצעות נדיבות
 ובסוף נותרה לבדה.

4. דעת הרופאים נחלקת
 אם כאבים מעידים על דלקת
 אך אצלי נתגלה
 שיש גם מוגלה
 ולבסוף נשארה לי צלקת.

 


חמשירים / ל.ב

תרגיל החמשירים הביאני להבנה שזו כנראה הסוגה שלי. וגם לעניין המשקל הצורה והתוכן. לדעתי חמשירים צריכים להיות פרדוקסליים וסוראליסטים במקצת ובהחלט לא רצינים.

חמשיר זה הראשון על ה"דיירקטור" הוקדש למנחם אדון הצורה והותרתי מספר שורות פיתרון לחברים אשר בחרו בנוסח המופיע כאן ולמטה בסוגריים האפשרויות האחרות.

דיירקטור צעיר מצורה
עמד על שפה רק ברה
כששלחו לו סונטה
על מין ומופלטה
הוא צינזר לא הייתה לו ברירה

[התייפח וצנזר במהרה
צרח וצנזר במהרה
צרח וצנזר את הרע
השמיד את גוף היצירה]


שלושה ילדים ממלאיה
רצו לאכול רק פפאיה
כשאמרו ההורים
"תהפכו לרזים"
הם אמרו להם "יאללה יאללה".

שלושה ילדים מכלכותא
אכלו אורז חריף בניחותא
כשאמרו ההורים
"גם אנחנו רוצים"
אמרו להם, "שבו, במטותא".

איש עם עשרים ילדים
התחיל לכתוב חמשירים
כששאלו אותו "אִייי" ?
אמר "כי אנִייי
רדוף חלומות מפחידים."

גברת שמנה מקהיר
זללה רק רחת בהיר
כשהזמינו לה פיצה
תפחה והפליצה
ומתה מוות מהיר

 

היה היה גבר טפשון
שהוריו קראו לו שמשון
הוא אהב ת´פלישתית
שהייתה ספרית
וחתכה לו את זה בסלון

משורר ממסדי מסודר
נסע בטעות אל הספר
לנתיבות ודימונה
אז שלחוהו צפונה
ומאז מתגורר בנכר


יהודי בפאות וקפוטא
נרטב בגשמי זילעפותא
אז אמר "הגומל"
ו"שמע ישראל"
ואץ לאחות באסותא.

שלושה תוכיים מכלכָּתא (במבטא אנגלי)
הטילו ביצים באי מלטה
כשבקעו הילדים
הם היו  צבעונים
ושרו שירי חיזבלתא