איתך -     החיים כדבש זקוק
              כבקבוק יין פקוק
              כעולם לא בקוק

בלעדייך - החיים בלי טעם
              כפקק בלי שעם
              בברק בלי רעם

ביחד -     החיים מאוד מתוקים
              זה לזו רתוקים
              ולעולם לא נתוקים

13.4.1984