מישהו לא

מה יש לספר? סתם אחד.

אשב בחושך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה