האמת היא יחידה, אך פנים מרובות לה: מה שאני רואה, מה שאתה רואה, מה שרואה אדון הכל, בסדרו את מציאות עולמנו. ישנה אמת כפי שהיא מתגלית לעיני, ישנה אמת כפי שאתה מתבונן בה, וישנה האמת היחידה המתגלה ברוב גווניה, חסד ד' המתגלה בצורתו העליונה. צריך להפנים, עוד ועוד, את האמת הפשוטה: כל הנעשה עמנו הוא בחסד גמור, וכל הנעשה עמנו הינו לטובה. אנחנו יודעים ומכירים שד' נשגב לחלוטין מבינתנו. לא נוכל להבין איך כל מעשיו הינם להיטיב, אבל ההכרה האמיתית הזאת, היא הנותנת לנו כח להמשיך הלאה. נמשיך ונמשיך, נתקדם ונתקדם, נשתדל לעשות טוב. אנחנו נעשה מה שביכולתנו, והטוב והמטיב יעשה מה שראוי להיעשות.