מימיי לא ראיתיך יפה כל כך.

ואף שגדולי המחזרים היו הולכים שבי אחרייך

הרשי לי להצטנע ולהישאר מאחור.