אלעד אברהם יוסף

כהן בלי בית מקדש. זה המצב כרגע. אם תשמעו על שנויים, אנא הודיעו לי. דחוּף!! (23, נשוי).

בלילה, לאחר חצות

הנר שלך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה