אלעד אברהם יוסף

כהן בלי בית מקדש. זה המצב כרגע. אם תשמעו על שנויים, אנא הודיעו לי. דחוּף!! (23, נשוי).

בלילה, לאחר חצות

בטוריא דמשיח בן יוסף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה