י-ה אכסוף, ואתהלך לי בשווקים, אתבונן מסביבי. אצעק, בתוך תוכי פנימה, אייהָ?! היכן מסתתרת היא? מדוע אחרו, פעמי מרכבותיה? חכמות שרותיה. תענינה. אך אני כחירש, איננו שומע, ואינו מדבר. רק זועק במר לי: אייךָּ?? נעם שבת.