מחשבות שרציתי לחשוב בשובי מן ההר אל העמק נמזגו אל מדרון הקולות במחול ערפילי של צלילים. ורגעים יקרים שחלפו בצידה העולה של הדרך נתעטפו במסגרת זהב הבוהקת בינות לצללים.