לאיש שלא שלי, 1) אסור אסור אסור 2) אי אפשר אי אפשר אי אפשר 3) מוכרחים מוכרחים מוכרחים 4) יהיה בסדר יהיה בסדר יהיה בסדר 5) כמה אפשר כמה אפשר כמה אפשר 6) מה יהיה מה יהיה מה יהיה 7) מוכרחים מוכרחים מוכרחים 8) אסור אסור אסור 9) אי אפשר מוכרחים אי אפשר מוכרחים אסור, אי אפשר, מוכרחים, יהיה בסדר, כמה אפשר, מה יהיה, נראה......... ב...ו...ם !!!!!!