לא תצלח ידכם, להחשיך את השמש! לאופוריית אשליית הנצחונות של ממשלות ישראל לדורותיהן, מוקדש לא תצלח ידכם, להחשיך את השמש! כמה שתהיו ששי אלי קרב, רוח השלום עליכם תגבר. מאופוריית אשליית הנצחונות, את ראשכם תוציאו. רודפי אחוות עמים, היפכו לעולם. השמש, זוהרה תמשיך שַלוֹח. לא יוכל לה ציחצוח החרבות! שאיפות חדוות החיים, ניצניהן לא יקמולו. קול ירי, יִדום לדורות!