בס"ד


"נכנס פנימה... אל תוך האור."        (ציטוט מתוך השיר "השמחה" - לא המשך ישיר, אלא אותו רעיון...)


קול נשמע,

-כה טהור-

לוחש ברוך.

נשאב פנימה.

הכל חשוך מסביב,

רק אני והוא,

והסערה שבחוץ (או שבעצם היא בפנים?).

גופי רוטט, רועד מאושר.

התרגשות.

קירבה.


פתאום פוקח עיניים,

העולם מתבהר.

בכי פורץ, צער על שעבר.

גשם נמטר בחוץ, יחד איתי,

מפרה את העתיד, מאיר.

רעמים נשמעים, מראים לי ש...

הוא איתי, ואני איתו.


התפילה כבר נגמרה,

מה אעשה-

ואני עדיין בתוכה(?).

העולם נראה כה שונה-

(אך) לא (באמת) רוצה להתרחק מה',

רוצה להישאר שם

לנצח.
____

יש בשיר עומק רב... טמונים בו הרבה רעיונות גבוהים (במיוחד בבית השני) וניתן לדייק ברוב מילותיו...