הלא בעייני נשבעתי

 בחורי עלם, בניי

כי את שנתי האחרונה לכם אתן

והוספתי כי לא אשיב יום בשקר מעשה

ואחתור בין גלי האביב רצונכם

הן גם אני בהיותי שחור שיער

לא שיערתי

ולו לשנייה, כי את מילתי אפדה בדמיי ימי

כי זקנתי

ועתה כשתנחומים מתרפקים לעצום עייני

 ועצב עוטף כהינומה מפוכחת

אלחש בכאב 

אהבתי לכם נתונה...