סבס מדירמרטיריוס

נולדתי ואיני יודע אם זה היה צעד חכם מצדי,אך הואיל וזה כבר קרה אני משתדל לגרום לכך שבאופן רטרואקטיבי זאת תהיה תופעה חיובית

סיפור על המלך

מדרש על יהוידע הכהן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה