סבס מדירמרטיריוס

נולדתי ואיני יודע אם זה היה צעד חכם מצדי,אך הואיל וזה כבר קרה אני משתדל לגרום לכך שבאופן רטרואקטיבי זאת תהיה תופעה חיובית

על זהירות בדרכים

סיפור לא ברור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה