היא שם

מכירה . יודעת

נושמת.


חיוך זה מה שיש לנו

חיוך ולא יותר

חיוך זה מספיק

אולי יותר מידי

חיוך שהוא סיפור

חיוך שהוא הבנה

חיוך השלמה

חיוך שלנו

חיוך של סיפוק

חיוך של מחסור

חיוך של אכזבה

 


היה יכול להיות

ולא קרה.