הם באות , חוששות, ממאנות,

מנסות, רוצות,


נעצרות.


ללא סיבה ללא תירוץ נעצרות ולא מגיעות,


יוצרות עומס, ולא משחררות,


לא יוצאות, החוצה לא נשפכות ,


לא משחררות, לא מרוקנות.


הכל בפנים נתקע, אפל, בודד,


מפריע לנשימה, מפריע לחיוך,


מפריע לשאיפה, מפריע לנשימה,


והן בשלהן לא ניגשות,


לא נותנות, ועדיין לא משחררות - לוחצות


ובכל זאת בפנים נשארות


קשות קשות הן


הדמעות.