בא, חוזר, הולך, שב,

ושוב ושוב ושוב

פעם כאן, פעם שם,

משתדל לזכור, מנסה לתעד,

ללא הועיל,

"גנרל הזמן"

לא נותן לנוח, עובד תמיד,

לא רגוע לא שליו

ואתה במרדף מנסה לעצור

אותו לדבר איתו...

מנסה לזכור...

רושם תאריך ומצב,

ורוצה לחזור אליו,

מנסה לסגור מעגל לא קיים

מנסה לכבוש יעד שלא שם

לחייך חיוך שכבר נעשה

לא משלים לא מקבל - נכשל במרדף.

וגם עכשיו הוא זז,

הרגע שוב

והנה שוב

גם עכשיו הוא נע

הוא ואני לא מכירים

אינו ממתין, תמיד בשלו

חיילי השניות וקציני הימים

דופקים תמיד .

והנה הוא בורח לו

שוב בלי יכולת לבחור

 

 


תישאר.