לא משתנה - רק אני

            בטוח תמיד           יודע בדיוק

          לא טועה                    כרגיל בשלי

  חזק כמו סלע                         חסין מול הכל

הולך לקראת                               בבטחון מלא

   הצדקה איתי

       גם הנשימה

         קדימה הלאה

           לפנים בלי עבר

             לקראת מטרה

              לא מסתכל אחורה

                במרבית העוצמה

                     החגורה מלאה

                       משתדל מנסה

                          אולי טועה

                         צל של ספק...

 

 

                         חודר פנימה

                         מאוחר מידי.