קנאה -

אתה מביט

פֲּרוע

קְּרוע

עיניים -

אני רוצה

שתביט בי

כך.

 

שירים

של אחרים

ואחוזה

אכולה

בירוקת

כשכל הדברים

נאמרו

מכולם

מה עוד

יש לי

לאמר?

 

אכזבה

מעצמי

ממך, מאיתנו

איפה כל המילים היפות?

נאמרו

וכבר אינן קיימות?

אולי רק אם לא אומַר

אתה נזכר?

 

אכולה

איך בין ירוקה לקנאה

מפעפעת

יפעה.