אכן לא פשוט...

געגוע כריחוק.

יופי ככיעור.

קירבה כהרחקה.

משיכה כדחייה.

רצון כהתנגדות.

ניצחון כמו תבוסה.

קשה כמו קל.

ארוך כקצר.

אהבה כשנאה.

לא פשוט לנו נסיכה...

הכל כהכל.

פיפו כמו חפוס.