ריקה מתוכן.
  רטובה מסיפוק.  
     מלאה בעצמי.     
בולעת את הרוק.              
העיינים קדימה, חלולות ממבט.
 השיער סתור. יופיי עכשיו סמוק.


      נפתחת כמו פרח.
צבעוניות עלי כותרת בין הירוק.
אבל פרפרה רוצה להגיע רחוק.
אז אל תכעס כשתבין מה בסך הכל הייתה מטרתי הקטנה.
לשמלה לבנה איני מוכנה.
            

 


מוקדש לש´