מירב חביב

מפיקה משמעויות ממילים מכוחן מקסמן

מת להיות דג

בגלל הרוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה