מירב חביב

מפיקה משמעויות ממילים מכוחן מקסמן

שמחה

נשענת על זווית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה