אביה הבר

מביטה בעצמי, בהשתקפות הנקראת ממילים כמהות, עצובות, אוהבות, לומדת אותי כל פעם מחדש

מנהיג, מה הוא רואה

מה העניינים?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה