יערה, השכנה עם הדשא הירוק

קול שירת הסירנות

ועכשיו כשיום כיפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה