קורבן תמיד

 

שתיקת האומה, אל נוכח תחלואיה,

נמיכות הקומה, ריבוי בלבוליה.

 

המצב המביש, כצאן לטבח,

גופות על הכביש, הגנות, השבח.

 

קורבן יהודים, לריח ניחוח,

אִשֵּׁה לה', לא נותן מנוח.

 

הכוח אצלנו, אצל כל יחיד,

כימי עולם, קורבן תמיד.

 

הכוח לקום  ולצעוד קדימה,

לגאול את עצמנו, בלבב פנימה.

 

מתי נתעשת, ונפעל עם אל,

עורו אחים, להביא הגואל!