אספתי את פזור מילותי

כל שהידקתי

.נמחקות לך במתנה

כיצד אקרא לציפורן המחליקה לאורך הגוף

?במילה אחת

בהיגזרה היא חורצת חריצים

כלום ידעת כי

ישנה אחת

הרואה בצלקת שעל פניך

שורות לשיר קצר?